Actuació 61. Adequació dels sistemes d’informació a l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat

61. Adecuación de los sistemas de información al Esquema Nacional de Interoperabilidad

Adequació dels sistemes d'informació de la Generalitat a les Normes Tècniques de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, segons prescripció reguladora, com a criteris generals en matèria de seguretat, conservació i normalització de la informació, els formats i les aplicacions.

Imagen Administración

Administración