Línia 3.5.- Impuls de la innovació tecnològica de la gestió pública

Les TIC constituïxen, en l'actualitat, una ferramenta clau per a millorar l'eficàcia i l'eficiència de l'Administració Pública i oferir servicis públics de qualitat. A més, permeten millorar la productivitat dels empleats públics i proporcionen informació veraç i actualitzada per a la presa de decisions dels òrgans directius. Per això, s'impulsarà la incorporació de les TIC en tots els àmbits de la gestió pública de la Generalitat.

En esta línia d'actuació, s'inclouen els projectes d'innovació tecnològica de caràcter horitzontal i sectorial, que responen a una problemàtica d'abast operatiu concret. L'Administració de la Generalitat té un enorme camp competencial i, encara que el seu nou model centralitzat de TIC per a la provisió de productes i servicis permet desplaçar pressupost i recursos des de les actuacions departamentals a les transversals i unificades, continua existint un vast camp d'actuació especialitzada en els diferents departaments i que requerixen solucions específiques.

Administración