Actuació 72. Sistemes d’informació per a l’Administració de Justícia

En esta actuació s'inclouen els projectes d'innovació tecnològica de caràcter sectorial corresponents a la gestió de l'Administració de Justícia. Entre els projectes específics que es posaran en marxa, destaca el sistema de gestió d'expedients processals per a la implantació de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'Administració de Justícia.

Administración