Actuació 64. Col·laboració per a la interoperabilitat

Col·laboració amb el Centre d'Interoperabilitat Semàntica (CISE) de l'Administració de l'Estat, per a l'homogeneïtzació i gestió dels actius semàntics, com a estructures d'informació que homogeneïtzen les dades que manegen les Administracions.

Administración