Actuació 63. Intercanvi de dades i documents

S'impulsarà l'ús de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació de Dades Segures de la Generalitat per a facilitar l'intercanvi de dades i documents entre les Administracions. Així mateix, s'elaborarà un pla d'incorporació de dades provinents d'altres Administracions en la tramitació dels expedients de la Generalitat, amb la corresponent eliminació de l'exigència al ciutadà d'aportar documentació. 

Administración