Actuació 62. Facilitar a totes les Administracions valencianes la seua connexió a la xarxa SARA

Facilitar a totes les Administracions valencianes la seua connexió a la xarxa SARA, el conjunt d'infraestructures tecnològiques que permeten la intersecció de les Administracions espanyoles, facilitant l'intercanvi d'informació entre elles en forma de servicis web.

Administración