Actuació 58. Arxiu electrònic longeu

S'establirà un sistema segur d'emmagatzematge, custòdia, preservació, recuperació i consulta de documents i fitxers relacionats amb cada expedient, després de la finalització de les seues fases activa i semiactiva. 

Administración