Actuació 56. Notificacions electròniques

Les comunicacions de l'Administració als interessats que tinguen efectes jurídics podran realitzar-se per via telemàtica i depositar-se en bústies segures associades a adreces electròniques.

Administración