Actuació 55. Gestor de documents electrònics

Tant els documents digitals natius com els digitalitzats i legitimats a partir d'originals en paper han de ser incorporats a un gestor documental que suporte tot el seu cicle de vida i les corresponents metadades, oferint mobilitat i treball col·laboratiu.

Administración