Actuació 43. Posada en marxa d’un sistema de transferència tecnològica a les empreses

El Sistema Valencià d'I+D en TIC transferirà coneixement i solucions innovadores a les empreses valencianes i proveirà de ferramentes i metodologies que afavorisquen l'assimilació tecnològica en les dites empreses. Com a forma específica de transferència, es fomentarà l'emprenedoria empresarial TIC a partir de resultats d'investigació i innovació originats des dels centres de generació de coneixement regionals.

Economia

Actuacions