Actuació 32. Promoció de projectes TIC basats en programari i maquinari lliure

Es facilitaran les condicions adequades per al desenrotllament de projectes TIC basats en programari i maquinari lliure a la Comunitat. Entre altres iniciatives, s'impulsarà l'ús de programari de fonts obertes en les Administracions Públiques i s'afavorirà el desenrotllament de solucions estàndard. A més, es facilitarà que la ciutadania i les empreses puguen beneficiar-se d'estos recursos de manera gratuïta i que s'eliminen les barreres econòmiques per a l'ús de les TIC.

Economia

Actuacions