Actuació 26. Suport a la incorporació de les TIC per a la millora de la competitivitat de les empreses valencianes

Es posaran en marxa mesures que afavorisquen l'ús de les TIC en les empreses valencianes, en particular en les pime, com a element de millora de la competitivitat. Per a això, s'impulsarà l'adopció de solucions tecnològiques que faciliten els processos d'innovació, siga en productes (béns o servicis), processos, mercats, organització, gestió, etc.

Unint els esforços dels distints agents implicats (associacions empresarials, cambres de comerç, col·legis professionals, instituts tecnològics, universitats, etc.), es preveu entre altres, les actuacions següents:

  • Incentivar projectes d'innovació empresarial a través de les TIC (una de les tecnologies clau per a la innovació, Key Enabling Technology, KET) en la producció de béns o servicis. Entre altres, es donarà suport als projectes que utilitzen solucions basades en el model de computació en el núvol (cloud computing), tecnologies NFC, CRM, factura electrònica, màrqueting en línia o teletreball.

  • Oferir assessorament personalitzat, suport a la implantació in situ de solucions i acompanyament continuat fins a la integració de TIC en el negoci.

  • Facilitar el contacte entre les pime i els professionals del sector TIC valencià, a través de la realització de trobades, jornades i seminaris formatius amb l'objectiu d'afavorir la correspondència entre la demanda i l'oferta de solucions innovadores a la Comunitat.

Economia

Actuacions